Gezond wonen

 Hoog wooncomfort & gezond binnenklimaat

Bij de ontwikkeling en bouw van een nieuwbouwproject hanteert Timpaan een unieke, onderscheidende werkwijze. Een vast onderdeel daarvan is de samenwerking met Koppen Vastgoed. Dit bedrijf is gespecialiseerd in duurzaamheid en een vaste partner van Timpaan.

De Koppenmethode betekent dat alle woningen voor de bouw worden doorgerekend en de tekeningen gecontroleerd worden op het hanteren van de juiste details. Tijdens de bouw controleert Koppen Vastgoed, namens de toekomstige eigenaar, of de uitvoering daadwerkelijk zo goed en deugdelijk gebeurt als dat het op tekening staat vermeld. Luchtdoorlatendheidtesten met rookproeven kunnen daarbij als voorbeeld tijdens de bouw de luchtdichtheid aantonen. Zo kan er tijdig eventueel bijgestuurd worden om het gewenste eindresultaat te halen: een energiezuinige woning met een gezond binnenklimaat.

“De nieuwbouwwoningen in Nieuw Waard zijn op zich al heel zuinig”, meldt directeur Willem Koppen. “Door onze inbreng gaan wij dat optimaliseren. Puur door de kwaliteit te controleren en door kennisoverdracht. Bijvoorbeeld in de fabriek waar de kozijnen worden vervaardigd, maar ook tijdens de bouw. Er vindt dus een continue kwaliteitscheck en kennisuitwisseling plaats”.

Optimaal energiezuinig

Vóór oplevering van de woningen worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd met behulp van een infraroodcamera en rooktesten, om te onderzoeken of er geen onbedoelde lekken in de woningen zijn. Ook de ventilatievoorziening wordt uitvoerig gecontroleerd. Alleen als wij tevreden zijn, krijgt de koper zijn energiezuinige woning opgeleverd.

Alle woningen in project Nieuw Waard worden standaard voorzien van vloerverwarming op de begane grond, een ventilatie-systeem met warmte-terugwinning en extra hoogrendement isolatieglas (HR++). Dit is het bewijs dat een 100% geïsoleerde woning zorgt voor een minimaal energiegebruik, een hoog wooncomfort en een gezond binnenklimaat.

De daken worden voorzien van zonnepanelen waarbij het aantal afhankelijk is van het woningtype en de situering.

Tot slot wordt de feitelijke energieprestatie van de woning (her)berekend op basis van ‘’as built”, met andere woorden: zoals de woning feitelijk is gerealiseerd. Door deze werkwijze wordt aangetoond dat de woning niet alleen voldoet aan alle wettelijke eisen, maar ook aan de extra kwaliteitseisen die wij eraan stellen.